...

CARE POINT jest podmiotem powstałym jako rezultat wieloletniego doświadczenia w świadczeniu usług medycznych oraz organizacji dostaw sprzętu medycznego.

Zapewniamy kompleksową obsługę szpitali w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu oraz wadami strukturalnymi serca.

Nasz zespół to personel z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu wysokospecjalistycznych zabiegów kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii.

Dbamy o optymalizację ekonomiczną procedur medycznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu skutecznego leczenia i komfortu pacjentów.

...

Bezpieczeństwo i leczenie pacjentów zgodnie z aktualnymi standardami.

Wdrażanie diagnostyki i leczenia z zastosowaniem najnowszych metod terapeutycznych.

Budowanie rozwiązań ułatwiających komunikację pacjentów z personelem medycznym.

...

Nasza działalność obejmuje kompleksową realizację świadczeń medycznych z zakresu elektrofizjologii oraz zabiegów zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych. Wszystkie zabiegi są wykonywane przez doświadczony personel medyczny z zachowaniem szczególnej staranności o bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

Profil działań w zakresie elektrofizjologii:
• kwalifikacja pacjentów do diagnostyki i leczenia elektrofizjologicznego
• opieka nad pacjentami i wykonywanie zabiegów
• instalacja systemu elektrofizjologicznego do realizacji, klasycznych i 3D, zabiegów ablacji serca wraz z zaopatrzeniem w niezbędny do przeprowadzenia zabiegów sprzęt jednorazowy
• obsługa systemu przez wykwalifikowanych techników radiologicznych/elektrofizjologicznych

Profil działań w zakresie wad strukturalnych:
• kwalifikacja pacjentów do diagnostyki i zabiegów przezskórnego zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych
• wykonywanie diagnostycznego przezprzełykowego badania echokardiograficznego oraz kontrolnych badań UKG
• przeprowadzanie zabiegów zamknięcia ubytków wewnątrzsercowych
• zaopatrzenie w niezbędny sprzęt medyczny

Dostarczamy niezbędne protokoły postępowania i opieki nad pacjentami, obejmujące takie dokumenty jak:
• SOP (standard operating procedure) zawierającą wskazania dla lekarzy do kwalifikacji do zabiegów, informacje o przygotowaniu okołozabiegowym pacjenta, opis procedury zabiegu, zalecenia postępowania pozabiegowego.
• Informacja medyczna dla pacjenta
• Zasady rozliczania procedur

...

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy pełne wsparcie w zakresie szkolenia personelu medycznego. Szkolenia, w zależności od potrzeb, mogą obejmować zagadnienia organizacji diagnostyki i przeprowadzania zabiegów, stworzenia pracowni elektrofizjologicznej oraz bezpośrednie szkolenia personelu medycznego w wykonywaniu zabiegów.

...
...